ประกาศรายชื่อ 25 ทีมที่ผ่านเข้ารอบอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการประกวดสื่อ New media
 (ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด)  หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

ทีมไม่อยู่ มทร.รัตโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ทีม หลุมขาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมลอดช่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 ทีมอ้ายมา 3 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีม สามทหารเสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีมกาฟิว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทีมหก รกซิ่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีม 3 some มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีมยึกยัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีม V C D Creat มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทีมMind Dear. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทีมเด็กตู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีม smile agency มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีมนอนอ้วน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีมNatural 100% มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีมDouble A มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีมทีมพุงย้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ทีมเด็กอ้วน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมP’eng (พี่เอง) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีมZherbetZz มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีมKapooklook สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีมBITTER SWEET โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ทีมหมีน้อยแห่งเมืองหวานจ๋อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีมสุกี้มาม่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ทีมProduction Of Us มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องมา Present concept กับทางคณะกรรมการ (ทีมละ 5 นาที ตัวแทนทีมละ 1 คน)
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.
(ในงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน #เด็กบันดาลใจ)
สถานที่ แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน

สิ่งที่ต้องเตรียม Present คือ
1. Idia / แนวคิด ของสื่อแต่ละสื่อ (โปสเตอร์ สติกเกอร์ เสื้อยืด) ที่ต้องการนำเสนอ
2. การสื่อความหมายในการนำไปใช้

เบอร์ติดต่อ : พี่แพรว 081-984-7311
คลิกที่รูป เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เข้าสู่เว็บไซต์