ประกาศผลรายชื่อ 24 ทีมที่ผ่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดหนังสั้น “หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”


มาแล้วค่ะกับผลการคัดเลือกรายชื่อ 24 ทีมที่ผ่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดหนังสั้น  “หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”